TẬP ĐOÀN UNILAND LIÊN KẾT SẢN XUẤT LÚA GẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Lĩnh vực hoạt động

TẬP ĐOÀN UNILAND LIÊN KẾT SẢN XUẤT LÚA GẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Tỉnh An Giang và ĐBSCL có lợi thế lớn trong việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Trong đó, hai tỉnh An Giang và Kiên Giang luôn dẫn đầu cả nước về sản lượng sản xuất lúa gạo, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đảm bảo vị thế xuất khẩu gạo của nước ta trên thị trường xuất khẩu gạo của thế giới.

Riêng An Giang, tổng diện tích sản xuất lúa gạo hằng năm khoảng 640.000ha. Sản lượng lúa cả năm toàn tỉnh đạt hơn 3,8 triệu tấn, đứng thứ hai sản lượng lúa gạo cả nước (sau tỉnh Kiên Giang với sản lượng đạt gần 4,3 triệu tấn/năm).

An Giang thể hiện cam kết của mình trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, cụ thể thông qua việc quy hoạch lại vùng sản xuất lúa gạo tập trung và hình thành các hợp tác xã nông nghiệp hiện đại theo nhu cầu của doanh nghiệp.

"An Giang đã xác định tầm quan trọng của công tác mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến lúa gạo, góp phần nâng giá trị hạt gạo và tiến đến xây dựng thương hiệu gạo của tỉnh trong thời gian tới. Việc khánh thành Nhà máy gạo tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn của Tập đoàn UNILAND sẽ góp phần quan trọng trong việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo bền vững tại An Giang và Kiên Giang, đóng góp quan trọng vào mục tiêu cơ cấu ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL"

Trong số các tỉnh ĐBSCL, hai tỉnh An Giang, Kiên Giang lần lượt ký thỏa thuận hợp tác liên kết sản xuất lúa gạo với Tập đoàn UNILAND. Cụ thể, trong năm 2022, An Giang sẽ tham gia liên kết đạt 10.000ha, năm 2023 đạt 15.000ha, năm 2024 đạt 20.000ha và năm 2025 đạt 30.000ha. Còn tỉnh Kiên Giang sẽ liên kết sản xuất lúa trước mắt là 50.000ha.

Ngoài diện tích liên kết trực tiếp, Tập đoàn UNILAND sẽ tổ chức thu mua sản lượng lúa của nông dân An Giang khoảng 100.000 tấn/vụ.

Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn UNILAND - khẳng định việc xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo đạt chuẩn và phát triển liên kết chuỗi giá trị theo định hướng mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ là cơ hội thuận lợi giúp người trồng lúa đảm bảo được đầu ra nhờ cơ chế nông dân canh tác theo đơn đặt hàng và định hướng thị trường từ doanh nghiệp; giảm chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào. 

Đây là những điều kiện quan trọng giúp tạo nên những sản phẩm gạo sạch, truy xuất nguồn gốc, giá trị cao và từ đó gia tăng lợi nhuận cho nông dân.