GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Ngày hết hạn
GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hồ Chí Minh 12/2022
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hồ Chí Minh 12/2022
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Hồ Chí Minh, Long An 12/2022
NHÂN VIÊN KINH DOANH - SALES Hồ Chí Minh, Long An 12/2022
SALE ADMIN Hồ Chí Minh 30/08/2020
QUẢN LÝ ĐẠI LÝ Hồ Chí Minh 30/08/2020
TRỢ LÝ – BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA Hồ Chí Minh 31/07/2020
KỸ SƯ XÂY DỰNG Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Vũng Tàu 30/07/2020
KỸ THUẬT TÒA NHÀ Hồ Chí Minh 30/06/2020
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Hồ Chí Minh 30/06/2020
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH Hồ Chí Minh 30/05/2020